Galeria Wileńska z działaczami społecznymi wspiera potrzebujących na Pradze w czasie pandemii

Pandemia koronawirusa zmieniła sposób myślenia, życia i pracy na całym świecie. Rosnąca liczba zakażeń, zmusiła wszystkich do izolacji w imię ochrony zdrowia swojego i innych. Doprowadziła również do działań jednoczących lokalne społeczności w walce z wirusem. Przedsiębiorcy z różnych branż widzą wyraźniej niż kiedykolwiek potrzebę wdrażania działań w duchu społecznej odpowiedzialności. Rozumie to także Galeria Wileńska, która wsparła lokalne organizacje: Porozumienie dla Pragi i Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”. Dzięki tej współpracy osoby w najtrudniejszej sytuacji nie będą musiały wychodzić ze swoich domów, by codziennie zjeść ciepły, świeży posiłek.

Współpraca z Galerią Wileńską pozwala, z jednej strony, w tym trudnym czasie udzielić pomocy potrzebującym, osobom starszym czy o ograniczonej mobilności, a z drugiej – łączy środowisko pozarządowe i lokalnych przedsiębiorców. Projekt pokazuje, że w kryzysowej sytuacji potrafimy wspólnie działać dla Pragi i jej mieszkańców – mówi Krzysztof Michalski, przedstawiciel dwóch praskich stowarzyszeń zaangażowanych w akcję: „Porozumienia dla Pragi” i Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów”. Dzięki staraniom tych organizacji Galeria Wileńska może bezpośrednio uczestniczyć w przedsięwzięciu, przekazując bardzo potrzebne wsparcie finansowe.

Jako Galeria Wileńska od lat czujemy się częścią Pragi. Jest dla nas bardzo ważne, by naszej praskiej społeczności żyło się dobrze, naszym sąsiadom, Klientom, Pracownikom i wszystkim, którzy tworzą tę niezwykłą dzielnicę. Ten wyjątkowy i bardzo trudny czas wymaga szczególnych działań – dodaje Marta Chojnacka, Dyrektor Galerii Wileńskiej.

Przygotowanie akcji dostarczania posiłków wymagało dotarcia bezpośrednio do konkretnych ludzi. To osoby, które ze względu na wiek i ogólny stan zdrowia powinny na siebie szczególnie uważać i powstrzymać się od wychodzenia z domu, a którym nie ma kto pomóc w tym trudnym czasie. Dzięki akcji właśnie takie osoby mieszkające na Starej i Nowej Pradze, a także na Szmulkach, przez kilka tygodni będą otrzymywać ciepły posiłek, który dostarczą przedstawiciele stowarzyszeń oraz współpracujący z nimi wolontariusze. To także wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców z branży gastronomicznej, szczególnie dotkniętej ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wybuchem epidemii. Łącznie, zaangażowane w akcję praskie restauracje „Kuchnia Czerwony Rower” oraz „Plac Hallera”, przygotują prawie 550 posiłków.

Działania przebiegają z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa w trosce o zdrowie zarówno wolontariuszy, jak i beneficjentów przedsięwzięcia. Wolontariusze zostali odpowiednio przeszkoleni oraz wyposażeni w odpowiednie dokumenty oraz środki ochrony osobistej, takie jak maski, rękawice czy płyny dezynfekujące. 

Troska o dobro sąsiedztwa i całej warszawskiej Pragi jest od zawsze bardzo ważna dla Galerii Wileńskiej, co od lat udowadnia, prowadząc współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami. Teraz Galeria jeszcze intensywniej angażuje się w działania na rzecz sąsiedzkich społeczności i pomaga bezpiecznie przetrwać osobom szczególnie dotkniętym epidemią i związanymi z nią obostrzeniami.