Galeria Wileńska od początku swego istnienia integruje się z życiem dzielnicy i jest otwarta na potrzeby jej mieszkańców. Aktywne uczestnictwo Galerii w życiu Pragi to przejaw zaangażowania centrum w szereg zintegrowanych działań, od lat prowadzonych na prawym brzegu Wisły.

W wyniku stałej współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ oraz innymi praskimi partnerami Galeria Wileńska aktywnie włącza się w praskie wydarzenia, m.in. takie, jak Noc Pragi, Jarmark Floriański, Praskie Lato i wiele innych. Aktywne uczestnictwo Galerii Wileńskiej w życiu Pragi to już tradycja i przejaw zaangażowania centrum w szereg zintegrowanych działań, od lat prowadzonych na prawym brzegu Wisły.

Praga to jedno z najbardziej wyjątkowych, klimatycznych i tajemniczych miejsc w Warszawie. Jej historia i kultura znacznie wyróżniają się na tle stołecznych dzielnic. Dlatego też jej unikalność jest promowana i kultywowana przez szerokie grono praskich artystów, działaczy, organizacji, ale także przez instytucje komercyjne. Od dłuższego czasu w praskie inicjatywy aktywnie włącza się i szerzy je Galeria Wileńska. Atrakcyjne wydarzenia, konkursy z nagrodami, imprezy kulturalne mają szerzyć wśród prażan zamiłowanie do dzielnicy, jej kultury i unikalności. Ze względu na lokalizację, Galeria Wileńska czuje się w obowiązku i ma zaszczyt być platformą komunikacyjną, łączącą aspekty komercyjne, kulturalne i edukacyjne.